Velkommen

"Det, som vi giver vores opmærksomhed, gror i vores tilværelse. Hvorfor så ikke give vores opmærksomhed til noget, som nærer vores sjæl på dybeste niveau? Som er i overensstemmelse med vores inderste værdier og intuition? Som får vores indre potentiale til at blomstre til glæde for os selv og andre".

Svend Trier

Velkommen til Quantum Seminars

Vi arrangerer kurser og seminarer med fremtrædende lærere med fokus på udvikling af den menneskelige bevidsthed og evne til nærvær, empati og glæde. Du kan blive holdt løbende orienteret ved at tilslutte dig vores nyhedsmail (se venstre kolonne). 

Klik her for oversigt over arrangementer  (flere arrangementer sættes løbende op).

Klik her for meditationskurser  med Svend Trier i København - eller andre steder.

 

 

Bevidsthed og den globale krise 

 

”Som mennesker må vi blive meget mere bevidste om, hvordan vi lever på planeten...Det er et faktum, at vi står overfor enorme kollektive udfordringer, og at de fleste af disse udfordringer er noget, vi selv har skabt ud fra vores ubevidste, egobaserede bevidsthedsniveau, som stadig præger flertallet af menneskeheden. Men disse udfordringer og kriser vil i sig selv være med til at katalysere en kollektiv bevidsthedsændring...Lad os handle med visdom uden at gå i panik eller miste os selv i angst”. - Eckhart Tolle

 

"Så længe mennesker stadig i overvejende grad handler ud fra et egobaseret bevidsthedsniveau, vil det være næsten umuligt at få løst de presserende problemer, som menneskeheden står overfor. Vi må derfor arbejde for at højne den menneskelige bevidsthed gennem yoga, meditation og andre former for spirituel praksis, så stadig flere får en dybere fornemmelse for deres iboende samhørighed med naturen, med alle andre mennesker og med alt det liv, der omgiver os". - Svend Trier, fra bogen Yoga som spirituel praksis 

 

"En verden i krise behøver et globalt spring i empati". - Jeremy Rifkin

 

 

 

Ny bog af meditationslærer Svend Trier 
bannerforny bog