"Når vores tænkning, vores trossystemer eller følelser har os i deres greb, er ægte forhold mennesker imellem meget vanskelige. Egoer kan være fascinerede af eller forelskede i hinanden en stund, men egoer kan ikke elske. Kun når essens møder essens, kan kærlighed trives".

Richard Moss

 

 

 

 

Kommende arrangementer:

 

Den 14.-16. februar: Vælg kærligheden - aften- og weekendseminar med Richard Moss. 

 

Den 25. - 26. april: Veje til højere bevidsthed - meditations- og fordybelsesweekend med Svend Trier

 

Den 19. og/eller 20. maj: Erkendelse af bevidsthedens sande natur - aftenmøder med Swami Atmananda Udasin

 

Den 6.-7. juni og 13. - 14. juni: Styrk organismens naturlige energiflow - Qi Gong kurser level 1 og 2 med Pragata

 

Den 13. - 15. november: Væren, bevidsthed og indre frihed - aften og weekendseminar med Rupert Spira

 

 

 

richard19

Awakening as the Aware Self is one fundamental and essential part of the journey. The other part is maturing spiritually in daily life. Here is where we learn that, ultimately, Awareness itself has little meaning until it is in service to Love.

      Love is easy to talk about and difficult to live. I am going to share with you my long journey to loving Love and the continuing, unending path of doing so with others and particularly with another. I will describe how awareness becomes in service to Love in order for us to see all the ways we become self-involved that close our hearts”.                              - Richard Moss

 

Vælg kærligheden

 Aftenseminar og weekendkursus med Richard Moss den 14. - 16. februar 2020 i København. 

 

Vi ønsker alle kærlighed og nærhed, og alligevel er vi ofte ubevidst mestre i at lukke af for kærligheden i vores liv. Men hvorfor ikke give det bedste af os selv i enhver relation, således at hjertet får mulighed for at blomstre? Når det nu er kærlighed og samhørighed, som verden allermest har brug for.

     Invitationen til at åbne vore hjerter berør alle vore relationer, hvad enten vi lever alene eller i et parforhold. "I stedet for at søge kærlighed er det tid til at være kærlighed", forklarer Richard Moss. Men hvorledes ophører vi med at sabotere kærligheden? Og hvordan give slip på vores vanemæssige selvoptagethed og defensive strategier, således at selve kærligheden står i centrum snarere end ”hvad kan jeg få ud af det”? Dette er afgørende spørgsmål, som er værd at udforske i dybden.

     Når Richard Moss næste gang besøger København til februar 2020, holder han både et aftenseminar og et weekendkursus. Richard vil bl.a. fokusere på, hvorledes vi kan bevare en indre centrering og et åbent hjerte gennem livets uundgåelige forandringer og kriser. I løbet af weekendkurset vil vi arbejde med bestemte nærværs-, energi-  og kommunikationsøvelser, som giver os mulighed for at opleve en dybere samhørighed og forbundethed. Sammen vil vi søge at skabe et rum, hvor vi kan give slip på de mange krav til os selv, således at vores indre visdom og glæde får en chance for at manifestere sig.

     Richard vil på sin velkendte, nærværende måde guide deltagerne til at åbne sig for deres dybere væren eller essens. Med sin særlige energi og måde at undervise på vil han invitere os til at slippe begrænsende forestillinger og historier og derved åbne os for en langt rigere oplevelse af hinanden og af virkeligheden. 

     Richard Moss er en internationalt kendt spirituel lærer og forfatter til bl.a. "Livets mandala". Han er oprindeligt uddannet som læge, men efter en livsændrende åndelig opvågning for omtrent fyrre år siden har han arbejdet som spirituel lærer og healer og inspireret tusinder af mennesker både i Europa, USA og Sydamerika. Hans arbejde integrerer spiritualitet og dybdepsykologi og han er kendt for sit lysende nærvær og sin autenticitet. Det er altid en ny og frisk oplevelse at lytte til Richard.

 

Aftenseminar - tid, sted og pris: 

Fredag den 14. februar kl. 19.00 - ca. 21.00 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), København K. Foregår på engelsk. Richard taler et klart og tydeligt engelsk! Pris ved tilmelding/betaling inden den 10. januar: 170 kr. Fra den 10. januar: 270 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Weekendkursus - tid, sted og pris:

Lørdag den 15. februar kl. 10 - 17.30 og søndag den 16. februar kl. 10 - 16 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), Kbh K. Pris: 1550 kr. ved tilmelding/betaling inden den 10. januar. Herefter er prisen 1750 kr. Det anbefales om muligt at deltage i både aften- og weekendseminar, men er ikke noget krav. 

Der vil være en frokostpause på 1½ time begge dage i løbet af weekenden. Du bedes selv medbringe frokostmadpakke, eller du kan vælge at spise ude i byen på et af de mange nærliggende spisesteder. Klik her for tilmeldingsprocedure!

 

 

 

SweetSvend

Veje til højere bevidsthed

Meditations- og fordybelsesweekend med Svend Trier den 25. - 26. april i København

 

Indenfor yoga-traditionen fremlægges der fire forskellige veje til højere bevidsthed, som i virkeligheden i komplementerer hinanden. De fire veje er meditationens vej (Raja Yoga), handlingens vej (Karma Yoga), erkendelsens eller skelnevnens vej (Gyana Yoga) og hengivelsens eller hjertets vej (Bhakti Yoga). På dette weekendseminar vil hver af de fire veje blive gennemgået, og der vil være meditationer og øvelser, som relaterer sig til de forskellige tilnærmelser. Kurset henvender sig til mennesker, som allerede har en vis erfaring med meditation, mindfulness og spirituel praksis, men som ønsker ny inspiration og gerne vil gå dybere i deres praksis.

Tid, sted og pris: Lørdag den 25. april kl. 11 -  ca. 17.30 og søndag den 26. april kl. 14 - ca. 17 i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., Københavh Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 875 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. februar. Herefter 1175 kr. 

NB! Om lørdagen vil der være en frokostpause på 75 minutter fra ca. kl. 13. Man bedes selv medbringe frokostmadpakke eller spise ude i byen på et af de nærliggende spisesteder.
Tilmeldingsprocedure!

 

 

 

Swami Atmananda Udasin

"One has to watch the fluctuations of the mind without touching anything. By remaining as a neutral witness of thoughts, sensations and perceptions, one comes to know that which is prior to the mind".   - Swami Atmananda Udasin


Erkendelse af bevidsthedens sande natur

Aftenmøder med Swami Atmananda den 19. og 20. maj

 

Det er med stor glæde at Quantum Seminars i samarbejde med Det Åbne Rum igen kan præsentere Swami Atmananda Udasin i Danmark. Swami Atmananda holder Satsang, som det traditionelt kaldes, den 19. og 20. maj i København. ”Satsang” betyder i denne sammenhæng at mødes og være sammen i en udforskning af sandhed med henblik på at afdække og vågne op til virkelighedens nonduale essens, bevidsthedens sande natur.

      Swami Atmananda, der oprindeligt kommer fra Belgien, er en dybt inspirerende og indsigtsfuld lærer, der udstråler det, han taler om. Han har tidligere været ordineret munk indenfor den østlige kristne tradition og har tilbragt flere år i stilhed som eneboer i de judæiske højder tæt ved Jerusalem i Israel. I 1997 slog han sig ned i Indien og levede tilbagetrukket ved foden af Himalaybjergene i Nordindien. I 2001 blev han indviet som munk/swami af sin mester, den indiske vismand Chandra Swami Udasin. I dag fungerer han som det spirituelle overhoved for Ajatananda Ashram i Rishikesh i Nordindien.

     Atmananda taler et tydeligt og klart engelsk. Ordene har deres betydning, men nok så vigtigt er det, der formidles, som ligger ud over ordene - dvs. den stilhed og væren, der opstår i selve mødet. 

Tid, sted og pris: Tirsdag den 19. maj og/eller onsdag den 20. maj kl. 19.30 - ca. 21.30 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), København K. Pris per aften: 140 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. april. Herefter 190 kr. per aften. 
Tilmelding/betaling sker ikke gennem Quantum Seminars, men til Det Åbne Rum. Gå til fl. link for tilmelding/nærmere info: https://xn--detbnerum-72a.dk/atmananda-2020

 

 

 

pragataallernyeste

Helhed i krop og sjæl – genopret organismens naturlige energiflow

Qi-gong-kurser level 1 og 2 med Pragata den 6. – 7. juni (level 1) og den 13. - 14. juni (level 2) i København

 

Lær hvordan du kan styrke og forbedre kroppens energiflow gennem Shaolin Qigong (Chi Kung), et særligt øvelsesprogram udviklet af den legendariske zenmester Bodhidharma, der levede i det 6. århundrede i Kina. Denne form for Qigong er først og fremmest en træning i opmærksomhed, i ren tilstedeværelse - en form for meditation i bevægelse. Man synkroniserer fysiske bevægelser med en særlig form for vejtrækning og opmærksomhed, hvilket aktiverer og regulerer kroppens energiflow, chi, som det hedder på kinesisk. Herved opløses selv dybtliggende blokeringer og spændinger, bevidsthed og krop integreres, og man oplever et betydeligt forøget velvære og energiniveau.

      Du lærer, hvordan du kan være fokuseret og afspændt på samme tid, og du opnår en direkte erfaring af, hvordan livsenergien bevæger sig i kroppen. Mange beretter om en betydelig reduktion i fysisk ubehag og smerte, kroniske symptomer mindskes eller opløses helt, og der sker en dybtgående healing af sind og krop.

      Du får en række værktøjer med dig hjem efter kurset, som du kan bruge resten af livet, og som sætter dig i stand til at leve dit liv med større glæde, velvære, overskud og indre balance.

      For mennesker, der mediterer, er det en fantastisk hjælp til at komme dybere i sin meditation. Alle kan være med - uanset alder og fysisk formåen.

Kursusleder: Sifu Pragata, internationalt anerkendt Qigong mester, som underviser både i Europa og Amerika. Pragata har tilbragt 20 år i Indien – bl.a. som elev af Poonjaji Maharaj, også kaldet Papaji, hos hvem han opnåede de dybeste spirituelle indsigter. Har siden studeret Qigong over flere år i Kina med en taoistisk og siden en buddhistisk mester. Pragatas fokus er på det spirituelle aspekt af Qigong – den enkeltes opvågning til sin sande natur – Sat-Chit-Anand – absolut væren-bevidsthed-lyksalighed.

Qi Gong kurser level 1 og 2 - tid, sted og pris:

Level 1: Lørdag den 6. og søndag den 7. juni, begge dage fra kl. 10 – ca. 17, i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 1480 kr. ved tilmelding/betaling inden den 15. april. Herefter 1680kr.  For tidligere deltagere, der gerne vil genopfriske kurset, er prisen 1000 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Level 2: Lørdag den 13. og søndag den 14. juni, begge dage fra 10 - ca. 17, i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 1420 kr. ved tilmelding/betaling inden den 15. april. Herefter 1620 kr. For tidligere deltagere, der gerne vil genopfriske kurset, er prisen 980 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Kurserne foregår på et tydeligt og letforståeligt engelsk.

Du bedes selv medbringe frokost eller spise ude på et af de mange nærliggende spisesteder i frokostpausen.

 

 

 

rupertsmil

"The turning of the mind away from the objective content of experience towards the source or essence of which it has arisen is the essence of meditation or prayer".  - Rupert Spira.

 

Væren, bevidsthed og indre frihed

Aften- og weekendseminar med Rupert Spira den 13. - 15. november i København

 

Rupert Spira fra England er spirituel lærer og formidler af nondual visdom – dvs. indsigt i virkelighedens fundamentale enhed, den direkte erkendelse af at Selvet og verden ikke er to adskilte størrelser, men aspekter af den samme ubrudte helhed, ét på det essentielle plan.

    Det, som Rupert Spira formidler, kan man kalde for mindfulness på et højere niveau. Trin for trin og med stor klarhed og indlevelse guider han deltagerne hen imod en direkte erkendelse af bevidsthedens sande natur, der ligger bagom alle fænomener og formdannelser. Og gennem en udforskning af selve vores måde at opfatte verden på bliver det muligt at se alle former og fænomener som manifestationer af den samme formløse Væren eller rene bevidsthed.

     Rupert Spira blev allerede i en ganske ung alder introduceret til mantra-meditation og til den klassiske advaita-visdom (”advaita” betyder nondual) gennem sin første lærer Dr. Francis Roles, som var elev af Shantananda Saraswati fra Shankara-traditionen i Nordindien. Blandt andre lærere, som siden har influeret ham, er J. Krishnamurti, Ramana Maharshi og Sri Nisargadatta Maharaj. Midt i 90'erne havde Rupert et betydningsfuldt møde med den amerikanske advaita-lærer Robert Adams, og derefter mødte han sin sidste lærer Francis Lucille, i hvis tilstedeværelse han oplevede ”blomstringen og fuldbyrdelsen af 30 års søgen”, og indså, at han ”var kommet hjem”.

 

I have gained deeper understanding listening to Rupert Spira than I have from any other exponent of modern spirituality”. - Deepak Chopra, M.D., forfatter og spirituel lærer

 

"Rupert Spira is one of the finest non-dual teachers of the present time. His penetrating insights into the nature of awareness, delivered with exceptional clarity and eloquence, take you straight to the heart of advaita. His articulate, well-reasoned approach to the essence of awakening, is not to be missed".

 - sagt af Peter Russell, forfatter til "The Global Brain" og "Den nødvendige fremtid".

 

Aftenseminar – tid, sted og pris:

Fredag den 13. november kl. 19.30 – 21.30 i Festsalen, St. Kannikestræde 19, København K. Tæt ved Vor Frue Kirke og 7 minutters gang fra Nørreport Station. Pris: 180 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. august. Herefter 250 kr. Klik her for tilmelding!

Weekendseminar – tid, sted og pris:

Lørdag den 14. og søndag den 15. november – begge dage kl. 10.30 – 12.30 og kl. 14.00 – 17.00 (med en kortere pause). Hvert møde starter typisk med et oplæg eller en kontemplation, guidet af Rupert Spira, efterfulgt af dialog (spørgsmål og svar).  

      Pris for weekendseminaret: 1570 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. august. Herefter 1780 kr. Klik her for tilmelding!

Det anbefales,at man om muligt deltager både fredag aften samt lørdag og søndag. Samlet pris for det hele: 1750 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. august. Herefter 2030 kr. Klik her for tilmelding!

      I frokostpausen begge dage kan man enten spise ude på et af de mange nærliggende spisesteder eller man kan medbringe egen frokostmadpakke. 

 

"There is no higher knowledge than to know the nature of the Mind".  - Rupert Spira

 

 

 

 

 
 

Generel tilmeldingsprocedure – gælder for alle arrangementer,  medmindre andet er anført under omtalen.  Læs venligst omhyggeligt!
 
Tilmelding/betaling via netbankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 4001 og kontonummer 16633984 eller på gironummer 16633984 ved benyttelse af giroindbetalingskort på postkontor.
Husk at angive navn(e) og email-adresse sammen med overførsel/betaling, så vi kan maile dig bekræftelse/kvittering (send venligst ikke disse oplysninger separat per e-mail - vi tager ikke imod tilmeldinger per telefon eller e-mail). Angiv desuden dato(er) for de seminarer, som du ønsker at deltage i.
For medl. af bogklubben Psyke & Sjæl:
Hvis du er medlem af bogklubben Psyke & Sjæl og tilmelder dig et seminar med rabat (gælder kun enkelte arrangementer, som også annonceres i bogklubbens blad), anføres også medlemsnummer. Der gives normalt kun én billet til rabatpris per medlem.
Betalinger fra udlandet:
Ved betaling fra udlandet – herunder også fra de øvrige skandinaviske lande: Tilføj et gebyr på 50 kr. og benyt: swift code: DABADKKK og IBAN nummer: DK6230000016633984.
Udsending af bekræftelse/billet:
Vi tilråder generelt, at du melder dig i så god tid som muligt for at være sikker på at få plads. Vi reserverer plads, så snart vi har modtaget tilmelding/ betaling, men bekræftelse/adgangsbevis mailes normalt først ud fra ca. 2-3 uger før seminaret. For at vi kan maile dig bekræftelse, er det naturligvis afgørende, at du husker at angive din email-adresse i meddelelse sammen med din overførsel/betaling.
Afmeldingsregler:
Betaling for aftenarrangementer refunderes ikke, hvis du afmelder. Ved afmelding til 1- el. 2- dags-seminar og andre kurser - herunder meditationskurser og - grupper - refunderes det fulde beløb minus et gebyr på 475 kr per tilmeldt deltager. Ved afmelding indenfor 3 uger før seminar/kursus refunderes kun halvdelen af beløbet. Ved afmelding fra 3 dage før et seminar/kursus, eller hvis man undlader at dukke op uden at have afmeldt på forhånd, refunderes sædvanligvis ingen betaling. I forbindelse med retreats/opholdskurser gælder særlige afmeldingsregler, som vil være anført under omtalen af retreaten. 
Hvis Quantum Seminars aflyser et arrangement, får du naturligvis din fulde betaling for arrangementet refunderet. I dette tilfælde hæfter Quantum Seminars dog kun for det beløb, du har indbetalt til os.
 
Tilmeldin