Om Quantum Seminars

”Meditation er en rejse tilbage til dit eget center, tilbage til dig selv. Når sindet er blevet helt stille, kommer Selvet til orde. Du opdager glæden og friheden ved blot at være den, du egentlig er - fri for alle mentale begrænsninger. Intet er så healende og fornyende som denne oplevelse af vores egen tidløse væren”.

Svend Trier

Meditation - en rejse tilbage til dig selv

Meditation er en vej til øget selvforståelse og til større dybde, perspektiv og kvalitet i tilværelsen. Desuden er meditation et veldokumenteret redskab til at reducere de negative virkninger af stress og løsne op for spændinger i sind og krop. Resultatet er forøget psykisk og fysisk velvære samt mere overskud og inspiration i hverdagen. Gennem meditationens stilhed lærer du at lytte til den dybere intuitive del af din bevidsthed, som normalt overskygges af den indre "mentale støj". Du kommer i tættere kontakt med dine egentlige behov og bliver bedre i stand til at skille væsentligt fra uvæsentligt - til at navigere mere trygt gennem det hav af informationer og valgmuligheder, du dagligt præsenteres for. Målet er at integrere sjæl og krop, stilhed og aktivitet, det indre og det ydre.

Måder at meditere på
Der findes flere forskellige former for meditation, som hver har deres værdi og anvendelsesfelt. På et grundkursus lærer du en enkel og virkningsfuld meditationsmetode, som du kan have glæde af resten af livet. Du får nogle redskaber, som bl.a. involverer bevidsthed om den naturlige vejrtrækning, ikke-dømmende opmærksomhed i forhold til bevidsthedsindhold/opstående tanker, oplevelse af krop og bevidsthed som en helhed samt brugen af et bestemt mantra, et lydord, som befordrer den indre fordybelse. Kurset henvender sig både til nybegyndere og til mennesker, som ønsker en fornyelse af deres meditationspraksis. Har du allerede nogen erfaring med meditation, kan du desuden ansøge om deltagelse i en fortløbende meditations- og udviklingsgruppe, hvor vi udforsker forskellige meditationsformer og sind/krop-øvelser. Vi træner bevidstheden i at være mere nærværende og vågen. Vi opøver hjertets nærvær, tilstedeværelse i nuet. Hele vejen igennem handler det om din egen personlige erfaring - ikke om bestemte overbevisninger eller trossystemer.

Svend Trier Underviser er Svend Trier, født 1951. Erfaren meditationslærer, foredragsholder og skribent. Stifter og leder af Quantum Seminars. Har undervist tusinder af danskere i meditation og bevidsthedens yoga siden 1971 og er en af pionererne herhjemme indenfor dette felt. Forfatter til bøgerne Vær dit eget lys (Borgens Forlag 2006), Meditation - en rejse tilbage til dig selv (Politikens Forlag, 2007) og senest Yoga som spirituel praksis (Gyldendal, 2022). Svend Trier er kendt for sin udogmatiske indstilling, og sin klare, enkle og præcise måde at undervise på.

Grundkurser i meditation
3 møder á 1½ time + opfølgning. Hver måned i København og andre steder i landet efter behov (min. 6 deltagere).

Meditations- og udviklingsgrupper
Minimum 6 møder, møde hver 2. uge kl. 19.30-21.45 i København.