Læreruddannelse

”Meditation i sin essens handler om accept og opmærksomhed – en særlig form for ikkedømmende opmærksomhed og nærvær. Ved at kultivere en sådan opmærksomhed og rummelighed i forhold til alt, hvad der dukker op i sindet, vil vi efterhånden opnå en dyb indsigt i vores egos mønstre”.

Svend Trier

Bevidsthedens Yoga – et to-årigt forløb til uddannelse af meditationslærere

Næste 2-årige forløb planlægges påbegyndt sidst i 2023 eller i begyndelsen af 2024. 

Uddannelsen ledes af meditationslærer Svend Trier, og desuden vil en række gæstelærere med ekspertise indenfor dybdepsykologi, yoga, meditation, terapi og bevidsthedsforskning berige uddannelsen.


Uddannelsen omfatter: 

1) Egen regelmæssige meditationsudøvelse – minimum ½ time dagligt – foruden træning i bevidst nærvær i dagligdagen.

2) Fire 5-dages retreats og 6 weekendkurser i et forløb over 2 år med fokus på følgende:

a) Fordybelse af egen meditationserfaring som forudsætning for at kunne undervise andre

b) Omfattende teoretisk og praktisk indføring i meditationens principper og anvendelse
c) Træning i formidlingen af meditation, herunder pædagogik, sprogbrug, lærerens rolle og indstilling, etik mv.
d) Indføring i meditationens spirituelle grundlag, bl.a. gennemgang af forskellige yogaveje og meditative traditioner

 

Indhold
Deltagerne vil blive introduceret til flere forskellige meditationsformer, og som en afgørende del af uddannelsen lægges der vægt på den enkeltes personlige erfaring gennem regelmæssig meditationsudøvelse. Vi vil beskæftige os med, hvorledes meditation bedst formidles til nutidens mennesker, idet vi samtidig vil studere en række betydningsfulde kildeskrifter. Vi vil også gøre brug af enkelte DVD’er med fremtrædende lærere. Der vil være en begrænset mængde litteratur, som skal læses i perioderne mellem weekend- og ugekurserne. Desuden er der skriftligt hjemmearbejde i form af 2 – 3 essays om temaer fra kurset. Efter vellykket gennemførelse af kurset vil man modtage et diplom

Foruden at kvalificere deltagerne til at undervise i meditation, vil denne uddannelse være en mulighed for at tage et kvantespring i personlig og spirituel udvikling. 

Emner
Følgende emneområder behandles i løbet af uddannelsen:

 • Forskellige meditationsformer - bl.a. meditation på vejrtrækningen, mantra-meditation, meditation på symboler, nærværsmeditation (mindfulness), meditation på empatiske følelser, meditation og selvudforskning (indsigtsmeditation) samt meditation uden objekt (åbent nærvær/væren i nuet).
 • Stadier og faser i bevidsthedens udvikling - udfoldelse af højere bevidsthedstilstande, spirituelle kriser mv.
 • Bevidsthedsforskning og transpersonlig psykologi
 • Meditation og terapi
 • Meditation og stress-håndtering
 • Meditation, yoga og kropsbevidsthed
 • Meditation som et værktøj til selvhealing
 • Udvikling af intuition og skelneevne
 • Big Mind processen - et værktøj til selvindsigt og indre frigørelse
 • Hvordan integreres meditation/meditativ bevidsthed i dagligdagen?
 • Østlige og vestlige spirituelle retninger
 • Lærerrollen

Pris for deltagelse i uddannelsen
Samlet pris for undervisningen – i alt 6 weekendkurser og fire 5-dages kurser – 32.900 kr. (dvs. 1750 kr. per weekend og 5.600 kr. per ugekursus). Dette beløb kan betales samlet eller over to rater (ved begyndelsen af hvert af de to år). Derudover betales for kost og logi på de fire opholdskurser af hver en uges varighed – i alt mellem 15.400 kr. - 23.800 kr.  afhængigt af om man ønsker enkelt- eller dobbeltværelse (- der tages forbehold for mindre ændringer i dette beløb). NB! Interesserede, der befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, kan ansøge om reduktion i prisen for undervisning. Betaling for kost og logi finder sted to måneder inden hvert ugekursus. Weekendkurserne vil formentlig blive afholdt i København, afhængigt af hvor deltagerne kommer fra.

Endelig kan der forventes en mindre udgift til litteratur – maks. 6-9 bøger. Nogle af de anbefalede bøger kan formentlig lånes på biblioteket.

Supervisionsweekender
Efter de to år er det desuden tanken, at vi mødes til to supervisions-weekender om året i en periode over 3 år (evt. flere år, hvis det ønskes). Her er der lejlighed til at drøfte erfaringer, genopfriske og forny sin viden og fordybe og finjustere sin meditationspraksis. Prisen for disse weekender vil være 1250 kr. per weekend.

Introduktionsmøde
Interesserede bedes sende mig en e-mail på: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.   Man vil da blive inviteret til et uforpligtende introduktionsseminar, hvor man vil blive nærmere orienteret om uddannelsens indhold og formål.  Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Svend Trier